ШТО ДОКОЛКУ ИТНО МИ Е ПОТРЕБНА ЛИЦЕНЦА?

Доколку итно Ви е потребна лиценца за вршење на психолошка дејност, поради вработување или друга причина стапете во контакт со Комората на психолози, затоа што таа постои за Вас и ќе Ви излезе во пресрет.