Почитувани членови на Комората на психолози на РМ,
Ве известуваме дека на ден 24.03.2017 година, со почеток во 18:00 часот, во просториите на Филозофски факултет ќе се одржи годишно Собрание на Комората на психолози на Р.М.
Од Управен Одбор на Комората на психолози на Р.М.