Надзорен одбор

Маргарита Николовска

Претседател на надзорен одбор

Фросина Ристевска

Заменик претседател на надзорен одбор

Ана Поповска

Член на надзорен одбор

Елеонора Серафимовска

Член на надзорен одбор

Ана Чучкова

Член на надзорен одбор