Субверзивен фронт ја има честа да ве покани на дводневен тренинг воден од John Pachankis, PhD – Associate Professor of Public Health (Social and Behavioral Sciences) – Yale School of Public Health. Тој доаѓа во Скопје да одржи тренинг за The Esteem Program – Пристап базиран на докази за подобрување на менталното здравје и намалување на стигмата. Неговото поле на истражување е менталното здравје кај лезбејки, геј, бисексуални и трансродови лица. Посебно се обидува да ги идентификува психолошките и социјалните влијанија кои би можеле да ги објаснат непропорционалните искуства на ЛГБТ лицата со неколку негативни резултати од менталното здравје, како депресија и злоупотреба на супстанции. Како клинички психолог, неговата крајна цел е преведување на резултатите од студиите во психосоцијални интервенции, во насока кон подобрување на здравјето на ЛГБТ заедницата.

Тренингот е наменет за психолози, психотерапевти и професионалци кои нудат услуги од областа на менталното здравје, а предност имаат оние кои веќе работат со маргинализирани групи.

Учеството во тренингот е бесплатно.

Тренингот ќе се одржи на 18 и 19 јули во просториите на Субверзивен фронт.

Пријавувањето можете да го извршите на [email protected] со праќање на вашата кратка биографија и мотивациско писмо, најдоцна до 10.07.2019.

За членовите на Комора на психолози на РСМ, сертификатите ќе бидат бодувани според правилникот за стручно усовршување.

ДАВИД ТАСЕВСКИ

DAVID TASEVSKI

Програмски координаторпсихолог

Programme coordinatorpsychologist

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ

БУЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 19/5-28, 1000 СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

SUBVERSIVE FRONT

BLVD. KUZMAN JOSIFOVSKI PITU 19/528, 1000 SKOPJE

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Телефон /Office telephone: +389 2 60 90 779

Мобилен / Mobile, Viber: +389 78 310 947

Е-пошта / E-mail:[email protected]

Web:www.s-front.org.mk

Следете нè на / Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, Flickrи / and YouTube