Управен одбор

Мирјана Јовановска Стојановска

Претседател на Комората на психолози на РМ

Ана Фрицханд

Потпретседател на Комората на психолози на РМ

Натка Пачоска

Потпредседател на Комората на психолози на РМ

Емилија Угриновска

Член на управен одбор

Весна Блажевска

Член на управен одбор

Филип Бабамов

Член на управен одбор

Радмила Живановиќ

Член на управен одбор