Uncategorized

Правилник за полагање за издавање на лиценца од страна на Комората на психолози на РМ

Posted on

КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на Член 3 и Член 4 од Законот за вршење на психолошка дејност („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 6/05 од 28 Јануари, 2005 год.) и Член 33 од Статутот на Комората на психолози на Република Македонија Собранието на Комората на својата  седница го донесе:   ПРАВИЛНИК […]