Заштита на лични податоци

Комората на психолози на РСМ има лице кое е задолжено за заштита на личните податоци

 

Соња Колеќеска Аргировска

офицер за заштита на личните податоци

[email protected]