Испитни сесии и резултати

2009 година

Февруарска испитна сесија
24.02.2009- Кандидатите Сашка Симоновска Петровска и Семахат Османи успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Октомвриска испитна сесија

21.10.2009- Кандидатите Катерина Божијанова, Розалија Секулоска и Марина Милошеска успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Мајска испитна сесија

14.05.2009- Кандидатите Абдула Тачи, Аида Јусрефовска Ампов и Љубица Митева успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Априлска испитна сесија

21.04.2009- Кандидатот Слободан Наумоски успешно го положи стручниот испит и се стекна со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност

2010 година
Мајска испитна сесија
20.05.2010- Кандидатите Елена Ангелевска и Ивана Станковска успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Јулска испитна сесија
05.07.2010- Кандидатите Розета Павлова и Кристина Лефкова успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Септемвриска испитна сесија
29.09.2010- Кандидатите Доковска Тина и Илина Мојсовска успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Ноемвриска испитна сесија
29.11.2010-Кандидатите Марија Спасовска, Гордана Грческа и Ивица Павлов успешно
го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

2011год.
Февруарска испитна сесија
28.02.2011- Кандидатите Маја Лутовска, Зорица Николова, Љупка Ропевска, Гавриловска Вида, Анета Зафировска, Александар Мурговиќ, Сандра Дуковска
и Александра Поп Стефанија успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање  општа лиценца за психолошка дејност.

Мартовска испитна сесија
21.03.2011-Кандидатот Мевљане Неџипи успешно го положи стручниот испит и се стекна со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Мајска испитна сесија
19.05.2011-Кандидатите Деспина Стојановска, Златица Видеска, Александра Арсовска
Белчовска успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Септемвриска испитна сесија
30.09.2011-Кандидатите Никола Стојковиќ, Даниела Десподовска успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.

Ноемвриска испитна сесија
25.11.2011- Кандидатите Дина Крстевска, Алма Положани, Валентина Петрушевска и Весна Стоименов успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
2012год.
Априлска испитна сесија
25.04.2012-Кандидатите Симоновска Маја, Ида Делиниколова, Калина Јончевска, Александра Атанасовска, Билјана Лазарова успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Јунска испитна сесија
26.06.2012г.- Кандидатите Сејхан Ајредин, Фросина Ристовска, Анита Митрова успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Октомвриска испитна сесија
25.10.2012г.- Кандидатите Марија Трпчевска и Ивана Волчева успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Декемвриска испитна сесија
21.12.2012год.- Кандидатката Јасмина Михаиловска успешно го положи стручниот испит и се стекна со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
2013год.
Јануарска испитна сесија
25.01.2013год.- Кандидатките Катерина Каранфиловиќ, Александра Ническа, Марија Штерјовска, Маја Карпузовска успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Февруарска испитна сесија
28.02.2013год.- Кандидатките Весна Блажевска, Маргарита Николовска успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Мајска испитна сесија
30.05.2013год.- Кандидатот Мирјана Цветковиќ успешно го положи стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Јулска испитна сесија
31.07.2013год.- Кандидатките Анета Наков, Јулија Стаменковиќ  успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Ноемвриска испитна сесија
14.11.2013год.- Кандидатките Светлана Малаковска, Вера Стоименова,Нада Пржовска , Сонај Билал, Фанија Димитровска Асим, Никола Трајковски и Селма Јашари успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
2014год.
Јануарска испитна сесија
23.01.2014год.-Кандидатките Јасмина Попова, Надица Скепароска-Петковска и Надица Стаменкова успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Априлска испитна сесија
Кандидатката Фросина Денкова Зафировска успешно го положи стручниот испит и се стекна со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
Јулска испитна сесија
Кандидатката Ирена Ѓошев успешно го положи стручниот испит и се стекна со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност.
 
2015год.
Априлска испитна сесија
Кандидатите Ранко Раткушиноски, Давид Тасевски и Викторија Енѓуллу успешно го положија стручниот испит и се стекнаа со право за добивање општа лиценца за психолошка дејност