Комисии и секции

Комисија за издавање, одземање и обнова на лиценци

 

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Претседател

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Член

Ана Фрицханд

Ана Фрицханд

Член

Комисија за стручен испит

 

Андромахи Наумовска

Андромахи Наумовска

Претседател на комисија

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Председател на комисија

Виолета Арнаудова

Виолета Арнаудова

Претседател на комисија

Ќуфли Османи

Ќуфли Османи

Претседател на комисија

Александра Прошева Драгоманова

Александра Прошева Драгоманова

Член

Сандра Дуковска Новковска

Сандра Дуковска Новковска

Член

Лидија Николовска-Георгиевска

Лидија Николовска-Георгиевска

Член

Маргарита Николовска

Маргарита Николовска

Член

Драгана Батиќ

Драгана Батиќ

Член

Весна Рохр

Весна Рохр

Член

Катица Стоименовска

Катица Стоименовска

Член

Слаѓана Анѓелкоска

Слаѓана Анѓелкоска

Член

Љупчо Кеверески

Љупчо Кеверески

Член

Комисија за нормативна дејност

 

Емилија Бошковска

Емилија Бошковска

Претседател на комисија

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Член

Ана Андова

Ана Андова

Член

Комисија за приватна пракса

 

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Претседател на комисија

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Член

Надица Скепароска-Петковска

Надица Скепароска-Петковска

Член

Тина Дамеска (мом.Доковска)

Тина Дамеска (мом.Доковска)

Член

Ивана Хаџиванова

Ивана Хаџиванова

Член

Каролина Костадиноска

Каролина Костадиноска

Член

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Член

Комисија за признавање и усовршување на стручноста на психологот и пријава на стручен собир за усовршување на психологот

 

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Претседател на комисија

Ана Фрицханд

Ана Фрицханд

Заменик претседател

Светлана Аспровска Тодоровиќ

Светлана Аспровска Тодоровиќ

Член

Анастасија Георгиевска

Анастасија Георгиевска

Член

Комисија за меѓународна соработка

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Претседател на комисија

Маја Симоновска

Маја Симоновска

Заменик претседател

Александра Панчевска

Александра Панчевска

Член

Комисија за итен одговор при катастрофи

Ивона Ѓорѓиева Џабирска

Ивона Ѓорѓиева Џабирска

Претседател на комисија

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Заменик претседател

Тиана Ивановска

Тиана Ивановска

Член

Комисија за објава на зборник на психолошки тестови издадени во време на корона криза

Љупчо Кеверески

Љупчо Кеверески

Претседател на комисија

Елеонора Серафимовска

Елеонора Серафимовска

Заменик претседател

Даниела Неделкова

Даниела Неделкова

Член

Христина Стефановска

Христина Стефановска

Член

Денови на Психологија

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Претседател на Денови на Психологија

Александра Панчевска

Александра Панчевска

претседател на Организациски Одбор на ДП-2021

Андреа Велинова

Андреа Велинова

заменик претседател на Организациски Одбор на ДП-2021

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Член

Марија Десподова

Марија Десподова

Член

Ирена Христова

Ирена Христова

Член

Ивана Богеска

Ивана Богеска

Член

Анѓела Богдановска

Анѓела Богдановска

Член

Милихат Фејзули

Милихат Фејзули

Член

Секција за образование и наука

– Координативно тело во состав

Гордана Несторовска

Гордана Несторовска

Претседател

Анита Азеска

Анита Азеска

Член

Блерита Мустафаи Мазлами

Блерита Мустафаи Мазлами

Член

Секција за приватна пракса

– Координативно тело во состав

Снежана Андреева

Снежана Андреева

Претседател

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Заменик претседател

Секција за психолози вработени во труд и социјала

– Координативно тело во состав

Драгана Батиќ

Драгана Батиќ

Член

Секција за психолошки тестови

– Координативно тело во состав

Емилија Бошковска

Емилија Бошковска

Претседател

Ќуфли Османи

Ќуфли Османи

Член

Слаѓана Анѓелкоска

Слаѓана Анѓелкоска

Член

Елеонора Серафимовска

Елеонора Серафимовска

Член

Секција за психолози вработени во здравство

– Координативно тело во состав

Иво Куновски

Иво Куновски

Член

Розита Андонова

Розита Андонова

Член

Секција за Индустриска/Организациска психологија

– Координативно тело во состав

Маја Симоновска

Маја Симоновска

Претседател

Варвара Стојановска Чукиќ

Варвара Стојановска Чукиќ

Член

Билјана Блажевска Стоилковска

Билјана Блажевска Стоилковска

Член

Калина Сотировска Иваноска

Калина Сотировска Иваноска

Член

Кате Трајкова

Кате Трајкова

Член

Секција за психолози кои работат во казнено-поправни институции

– Координативно тело во состав

Лена Христовска

Лена Христовска

Член

Ивана Стоименовска

Ивана Стоименовска

Член

Анета Кирова

Анета Кирова

Член

Секција за воени психолози

– Координативно тело во состав

Јулијана Стојанова

Јулијана Стојанова

Претседател

Љубица Попова

Љубица Попова

Член

Тело за соработка со сексуални и родови малцинства

– Координативно тело во состав

Вида Гаврилоска

Вида Гаврилоска

Претседател

Анастасија Георгиевска

Анастасија Георгиевска

Член

Миа Костовска

Миа Костовска

Член

Зорица Николова

Зорица Николова

Член

Тело за соработка со Националната мрежа против насилство врз жени и семејно
насилство „Глас против насилство„

– Координативно тело во состав

Весна Дамчевска Илиевска

Весна Дамчевска Илиевска

Член

Дивна Јанкова

Дивна Јанкова

Член