Комисии и секции

Комисија за издавање, одземање и обнова на лиценци

 

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Претседател

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Член

Ана Фрицханд

Ана Фрицханд

Член

Комисија за стручен испит

 

Андромахи Наумовска

Андромахи Наумовска

Претседател на комисија

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Председател на комисија

Виолета Арнаудова

Виолета Арнаудова

Претседател на комисија

Ќуфли Османи

Ќуфли Османи

Претседател на комисија

Александра Прошева Драгоманова

Александра Прошева Драгоманова

Член

Сандра Дуковска Новковска

Сандра Дуковска Новковска

Член

Лидија Николовска-Георгиевска

Лидија Николовска-Георгиевска

Член

Маргарита Николовска

Маргарита Николовска

Член

Драгана Батиќ

Драгана Батиќ

Член

Весна Рохр

Весна Рохр

Член

Катица Стоименовска

Катица Стоименовска

Член

Слаѓана Анѓелкоска

Слаѓана Анѓелкоска

Член

Љупчо Кеверески

Љупчо Кеверески

Член

Комисија за нормативна дејност

 

Емилија Бошковска

Емилија Бошковска

Претседател на комисија

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Член

Ана Андова

Ана Андова

Член

Комисија за приватна пракса

 

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Претседател на комисија

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Член

Надица Скепароска-Петковска

Надица Скепароска-Петковска

Член

Тина Дамеска (мом.Доковска)

Тина Дамеска (мом.Доковска)

Член

Ивана Хаџиванова

Ивана Хаџиванова

Член

Каролина Костадиноска

Каролина Костадиноска

Член

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Член

Комисија за признавање и усовршување на стручноста на психологот и пријава на стручен собир за усовршување на психологот

 

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Претседател на комисија

Ана Фрицханд

Ана Фрицханд

Заменик претседател

Комисија за меѓународна соработка

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Претседател на комисија

Маја Симоновска

Маја Симоновска

Заменик претседател

Александра Панчевска

Александра Панчевска

Член

Комисија за итен одговор при катастрофи

Ивона Ѓорѓиева Џабирска

Ивона Ѓорѓиева Џабирска

Претседател на комисија

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Заменик претседател

Тиана Ивановска

Тиана Ивановска

Член

Комисија за објава на зборник на психолошки тестови издадени во време на корона криза

Љупчо Кеверески

Љупчо Кеверески

Претседател на комисија

Елеонора Серафимовска

Елеонора Серафимовска

Заменик претседател

Даниела Неделкова

Даниела Неделкова

Член

Христина Стефановска

Христина Стефановска

Член

Организациски одбор на ” Денови на психологија 2021 “

Александра Панчевска

Александра Панчевска

Претседател на комисија

Андреа Велинова

Андреа Велинова

Заменик претседател

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Член

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Член

Марија Десподова

Марија Десподова

Член

Ирена Христова

Ирена Христова

Член

Ивана Богеска

Ивана Богеска

Член

Анѓела Богдановска

Анѓела Богдановска

Член

Милихат Фејзули

Милихат Фејзули

Член

Секција за образование и наука

– Координативно тело во состав

Гордана Несторовска

Гордана Несторовска

Претседател

Анита Азеска

Анита Азеска

Член

Блерита Мустафаи Мазлами

Блерита Мустафаи Мазлами

Член

Секција за приватна пракса

– Координативно тело во состав

Снежана Андреева

Снежана Андреева

Претседател

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Заменик претседател

Ивана Хаџиванова

Ивана Хаџиванова

Член

Секција за психолози вработени во труд и социјала

– Координативно тело во состав

Драгана Батиќ

Драгана Батиќ

Член

Секција за психолошки тестови

– Координативно тело во состав

Емилија Бошковска

Емилија Бошковска

Претседател

Виолета П.Бешка

Виолета П.Бешка

Член

Елеонора Серафимовска

Елеонора Серафимовска

Член

Ќуфли Османи

Ќуфли Османи

Член

Слаѓана Анѓелкоска

Слаѓана Анѓелкоска

Член

Секција за психолози вработени во здравство

– Координативно тело во состав

Иво Куновски

Иво Куновски

Член

Розита Андонова

Розита Андонова

Член

Секција за психолози вработени во областа на  човечки ресурси, менаџмент, проценка и развој на вработени

– Координативно тело во состав

Маја Симоновска

Маја Симоновска

Претседател

Варвара Стојановска Чукиќ

Варвара Стојановска Чукиќ

Член

Секција за психолози кои работат во казнено-поправни институции

– Координативно тело во состав

Лена Христовска

Лена Христовска

Член

Ивана Стоименовска

Ивана Стоименовска

Член

Анета Кирова

Анета Кирова

Член

Секција за воени психолози

– Координативно тело во состав

Јулијана Стојанова

Јулијана Стојанова

Претседател

Љубица Попова

Љубица Попова

Член

Тело за соработка со сексуални и родови малцинства

– Координативно тело во состав

Вида Гаврилоска

Вида Гаврилоска

Претседател

Давид Тасевски

Давид Тасевски

Член

Миа Костовска

Миа Костовска

Член

Зорица Николова

Зорица Николова

Член

Анастасија Георгиевска

Анастасија Георгиевска

Член

Тело за соработка со Националната мрежа против насилство врз жени и семејно
насилство „Глас против насилство„

– Координативно тело во состав

Весна Дамчевска Илиевска

Весна Дамчевска Илиевска

Член