Комората на Психолози го објавува списокот на Психолози за давање на прва психолошка помош на настраданите во пожарите и сите кои учествуваа во гаснењето на пожарите, како и волонтерите на Црвен Крст